Rezerwacja
Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych będzie HiIgnatki ul. Leśna 1a, 16-001 Ignatki-Osiedle Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawienie oferty , wyceny , ewentualnie sprawdzenie jej otrzymania oraz złożenie zamówienia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: szkola@ignatki.pl
Top